Historiespor

Afladsbreve

JA – YES

Afladsbreve betalte bl.a. for byggeriet af Peterskirken i Rom, ved at man betalte for at få syndsforladelse. Dette er udstedt i Sverige i 1480.
(Wikimedia Commons) The sale of indulgences paid for the new Sct. Peter’s Cathedral in Rome. This was issued in Sweden in 1480.
Durch den Erwerb von Ablassbriefen, dank derer auch der Bau der Peterskirche in Rom finanziert wurde, erlangten die Sünder Absolution. Dies wurde im Jahre 1480 in Schweden dokumentiert.

Der blev efterfølgende fundet en stak færdige, usolgte afladsbreve, som jo heller ikke længere kunne bruges til noget. Det var bl.a. afladshandlen – at man kunne betale sig fra ophold i skærsilden – der var en af årsagerne til bruddet med katolicismen.

Nachfolgend fand man einen Stapel unverkaufter Ablassbriefe, die längst ihren ursprünglichen Wert verloren hatten. Dem Ablasshandel (dem Entrinnen des Fegefeuers gegen Bezahlung) war es u.a. geschuldet, dass es zum Bruch mit dem Katholizismus kam.

The monks did leave behind a pile of complete but unsold indulgences, which were, of couse, of no use any more. This trade was one of the reasons for the Reformation.

© 2022 Historiespor

Theme by Anders Norén

Historiespor
error: Content is protected !!