Anklage for smugleri ved ransagning

Anklage for smugleri ved ransagning

NEJ

Men de prøvede. Bl.a. ved at opsøge borgere som fx brændevinsbrænder madam Drejer og anklage hende for at bruge mere malt og rug, end der var betalt for. Men de kunne ikke bevise det, og hun svor på sin uskyld, og anklagen måtte trækkes tilbage og konsumptionsforpagteren betale hende 8 rigsdaler i sagsomkostninger. Sådan en husundersøgelse var en grov fornærmelse.