Blåmusling

Blåmusling

NEJ

Blåmuslinger er ovale og aflange. De er vidt udbredt og almindelig som spisemusling.