Borgerne skrev til kongen

Borgerne skrev til kongen

NEJ

De gjorde bare, hvad de kunne for at forhale sagen, og nægtede at deltage i en rettergang. Byfogeden fik ordre af kongen på at ’granske og forfare’ sagen, men det hjalp ikke. Så byfogeden endte med selv at blive stævnet af landstingsdommer Claus Huitfeld, som også fik befaling af kongen om selv at dømme i sagen. Der er desværre ingen oplysninger, om der nogen sinde kom en retssag og en dom.