Byfogeden nægtede at dømme

Byfogeden nægtede at dømme

JA

Hverken borgere eller byfoged ville medvirke til at få ham dømt, og fru Anne Urne til Engestofte som var hofmesterinde hos Enkedronning Dorthea klagede til kongen, som så skrev til Abbedissen og befalede at sørge for at hjælpe fru Anne ’så meget som lov og ret er’. Dvs. få ham dømt for mord og henrettet. Men abbedissen havde selv et udestående med fru Anne. Om jord.

Fogeden kom fra Engestofte ved Maribo Sø – her er området malet af Thorald Brændstrup i 1800-tallet. Billedet hænger på Fuglsang Kunstmuseum.