Devon

Devon

NEJ

i Devon-tiden var der kun tusindben, mider, skorpioner og andet ’kryb’ på landjorden, og planterne var spinkle og skrøbelige.