Historiespor

Forstenet harpiks

JA

Rav er forstenet harpiks fra store fyrreskove, som engang dækkede et landområde, der strakte sig over hvor de Baltiske lande ligger nu, mens Danmarks område var dækket af hav. De store træer havde harpiks, som sivede ud fra stammen og bl.a. kom til at indkapsle insekter, som man kan finde i rav i dag.

Der dannes stadig rav, for der er stadig fyrretræer – men det tager nogle millioner år at få det hårdt nok til at være det, vi kalder rav. Rav kan brænde og dufter godt. Det blev engang kaldt Frejas tårer.

Se filmen om rav, hvor du kan lære, hvordan du selv finder rav i ravpindelaget ved fx Gedser Odde. Man finder bl.a. rav i ‘ravpindelaget’:

Find også montrerne med rav, hvor vi har klumper med insekter under lup.

© 2023 Historiespor

Theme by Anders Norén

Historiespor
error: Content is protected !!