Historiespor

Han var slotsforvalter

Nej – Nein – No

slottet hørte direkte under lensmanden, og han var som regel en lokal adelig, som også var forlenet med andre lokale len – ofte Aalholm, Halstedkloster eller Ravnsborg – og med kendte navne som Urne, Grubbe og Rosenkrantz.

 

das Schloss war einem Lehnsmann direkt unterstellt, meistens ein lokaler Adeliger, der auch mit weiteren Anwesen belehnt war – oft handelte es sich um Aalholm, Halstedkloster oder Ravnsborg – und einen bekannten Namen besaß wie Urne, Grubbe oder Rosenkrantz.

 

The palace was administered directly by the sheriff and he was usually a local nobleman enfoeffed with other local fiefdoms – often Aalholm, Halstedkloster or Ravnsborg – and carrying the name of one of the oldest families in the land – the Urne, the Grubbe or the Rosenkratz.

 

© 2022 Historiespor

Theme by Anders Norén

Historiespor
error: Content is protected !!