Jomfruerne sloges

Jomfruerne sloges

JA

De skændtes, sloges, intrigerede og krigedes så det bragede, og så der blev klaget til kongen. De havde omgang også med personer udefra – endda mandspersoner – helt i mod reglerne. Det kunne så give problemer med det med ’jomfru’ – så meget, at en kancellist skrev i marginen om ’jomfru Mette’, at brevskriveren måtte have ’mus i hovedet’. Hvis en jomfru havde ’ladet sig beligge’, skulle hun indemures og have mad gennem en lille lem. Men i de kendte tilfælde, blev de bare smidt ud af klostret.

Helt op i 1800-tallet bekymrede man sig om de stakkels jomfruer – og skrev endda en sang om dem. (Axel Helsted (1847-1907), “Den jomfru er i kloster sat”, 1883, SMK KKSgb12856 pd