Kender borgerne kommunen?

Kender borgerne kommunen?

Kender tilflyttere kommunen?

Der er mange måder at informere på, og nogle gange skal man måske være kreativ. Jeg har lavet quizzer til museer, naturparker, byer… men jeg tænker, det også kunne være en måde at lære sin kommune at kende på – på en sjov måde og med nogle vinkler, man måske ikke lige har tænkt. Altså ikke ’hvad hedder skraldeselskabet’ men mere ’hvor blev nytårsaften 1904/5 mindet med et digt med linjerne ”Hvordan Bølgen vil og Grom, Vældte hele Huset om”’?

Eller måske ’I hvilken by i kommunen blev borgerne engang beskrevet således: ”Betegnende for de indfødtes karakter er dette, at de altid i tykt og tyndt, hvad de offentlige sager angår, har fulgt de veje, som er blevet anvist af embeds- og bedsteborgerkliken. I politisk henseende er de konservative med liv og sjæl, og mest krigeriske er kvinderne, idet fruer og frøkner udgør en komité for indsamling til indkøb af krudt, kugler og kanoner, og madammerne, jomfruerne og pigerne har så at formå deres mænd eller kærester at ofre på fædrelandets alter.” ?’

Og naturligvis ikke blot affejet med et ’forkert’ i så fald (prøv fx Maribo Byvandring), men med mulighed for flere sjove citater, og så kan man jo som kommune også tillade sig at linke til mere praktisk info.