Koraller

Koraller

NEJ

Koral er dyr, der ofte lever i kolonier, hvor de kan have mange former. Koraller kan også leve enkeltvis, men de vil aldrig have det regelmæssige stjernemønster, som søpindsvin har.