Lagerplads

Lagerplads

JA

Kirken forfaldt, og det gjorde klosterbygningerne uden om også, og de blev efterhånden revet ned. Murstenene blev opbevaret i kirken, som fungerede som materialrum. I krigen 1807-14 fik murstenene selskab af krudtkærrer og kanoner.

I 1890 så kirken stadig anderledes ud end idag – bl.a. var tårnet i modsatte ende. Foto fra Maribo Lokalhistoriske Arkiv.