10 meter

10 meter

NEJ

det er ikke nok – det er kun stenalderniveau, hvor Danmark var landfast med Sverige. Deres bopladser ligger ofte under vand nu, så det er marinarkæologer, der finder nogle gange meget velbevarede genstande fra dengang.

F.eks. er der i forbindelse med Femernbygeriet fundet redskaber og fiskegærder fra stenalderen.