For 10.000 år siden

For 10.000 år siden

NEJ

For 10.000 år siden havde der allerede været træer i Danmark i 3.000 år. For ca. 10.000 år siden kom hassel og elm, og især hassel var et problem for de andre træer, da busken skygger for de små træer.