Omkring år 1300

Omkring år 1300

JA

Omkring 1300 blev klimaet mærkbart koldere, og det blev sværere at dyrke korn og andre afgrøder, som kræver ordentlige somre. Gennemsnitstemperaturen var ca. 1½ grad lavere end idag. Der var flere storme, somrene var våde og kolde, og i 1315-17 var der direkte hungersnød i Nordeuropa – også i Danmark.

I 1658 var det så koldt i januar, at den svenske hær kunne marchere over både Lillebælt og Storebælt, som var frosset helt til.

Den såkaldt ‘lille istid’ varede til midten af 1800-tallet. Der er ingen sikker viden om, hvorfor der var en kold periode, men flere vulkanudbrud end idag kan være en del af forklaringen. Deres askeskyer skygger for solen.

Det blev mærkbart koldere i Middelalderen.