Flint

Flint

JA

Flint er en meget hård stenart, som mest består af kisel, som er glat og kan formes til redskaber ved at slå flager af, så der kommer en skarp æg.

I Danmark – også på Lolland – findes der stadig store mængder flint, som i stenalderen både blev bearbejdet til redskaber og våben her og eksporteret til udlandet sammen med rav.

Flint blev dannet sammen med de store aflejringer af kridt og kalk, dengang Danmarks areal var dækket af hav. Flinten har tit mærkelige former, fordi den blev formet i huller fra gange, lavet af krebsdyr eller søpindsvin, hvor kisel fra døde kiselalger og -svampe samlede sig.

Idag findes der også flintsmede, som man kan finde på historiske markeder.