Gletchere

Gletchere

JA

De store sten kaldes vandreblokke og kom til Danmark nordfra i istiden, hvor hele landet blev dækket af store gletchere. Gletchere kan flytte enorme mængder materiale – også de store åse gennem landet er lavet af isens aflejringer, der hvor den har holdt pause. Stenene er blevet liggende, da isen langsomt smeltede. Både kunstnere og geologer fik øjnene op for de smukke landskaber i starten af 1800-tallet – som dette sjællandske, P.C. Skovgaard malede i 1841, hvor man endnu ikke vidste, stenene var flyttet af isen.

I starten af 1800-tallet fik både videnskaben og kunstnerne øje på de store vandreblokke, som de vidste ikke hørte til, der hvor de lå. De opmålte og malede istidslandskaber uden endnu at vide, at det netop er istidslandskaber, og at det er isen, der har dannet både morænebakker og flyttet de store sten.

‘Sjællandsk landskab’ af P.C. Skovgaard, malet i 1841.