Hesten

Hesten

NEJ

Hesten kom næstsidst – måske først i bronzealderen. De ældste tamhesteknogle, man kender, er ca. 3500 år gamle og fra Ukraine.