Hunden

Hunden

JA

De ældste fund vi har fra husdyr i Danmark er hundeknogler fra Maglemosekulturen – og de er 9.000 år gamle.  Hunden har ledsaget mennesker i mindst 15.000 år – så derfor har den heller ikke været her, før der kom mennesker.

Hunde er blevet til mange racer gennem årtusinder.