Historiespor

På sit skib

JA – YES

Peter den Store var en imponerende skikkelse – meget høj og bomstærk. Han ville have en flåde og rejste til Holland og England og arbejdede som skibstømrer for at få førstehåndskendskab til skibsbyggeri. (Paul Delaroche, Hamburger Kunsthalle, Inventar-Nr. 2254 (creative commons)) Peter, a tall and extremely strong man, went on a grand tour of Europe to learn shipbuilding, spending quite some time in the Netherlands and London working as a shipwright. Foto Peter der Große war eine imponierende Gestalt – von hoch gewachsener, starker Statur. Hier von Paul Delaroche gemalt. Das Gemälde hängt in der Hamburger Kunsthalle, Inventar-Nr. 2254. Er wollte eine eigene Flotte erbauen lassen, und reiste nach Holland und England und arbeitete dort als Schiffszimmermann, um sich selber Kenntnisse über den Schiffsbau anzueignen.

 

Efter at have spist på værtshuset vendte han tilbage til sin galaj, hvor han blev, til de sejlede til Vordingborg næste morgen. Hans mandskab nåede dog at tømme byen for brød, kød, flæsk, smør, øl og brændevin (som der blev betalt for), og lavede om morgenen suppe af ukrudtet på stranden til morgenmad.

Nachdem er im Gasthaus gegessen hatte, kehrte er zurück zu seinem Kriegsschiff, wo er sich aufhielt, um am nächsten Morgen nach Vordingborg weiterzusegeln. Seiner Mannschaft gelang es indes, sämtliche Vorräte, die man in der Stadt erworben hatte, wie etwa Brot, Fleisch, Butter, Bier und Schnaps aufzubrauchen, und so mussten sie am Morgen eine Suppe kochen, die aus dem am Strand sprießenden Unkraut bestand.

Having eaten at the inn he returned to his ship and stayed, till they left for Vordingborg in the morning. His crew did, however, have time to empty the town of bread, meat, pork, butter, beer and schnaps (they paid for it), and in the morning, they made soup from the weeds found at the beach for breakfast.

© 2022 Historiespor

Theme by Anders Norén

Historiespor
error: Content is protected !!