Problemer med fortoldning

Problemer med fortoldning

NEJ

Men man ville gerne være lidt kreativ mht. tolden, for den kunne refunderes for materialerne, eller man kunne få refusion for hele vogne, hvis jernbanen ikke var færdig endnu. Så det var et kæmpe ræs at få leveret alle togsæt, før de sidste skinner var lagt – ellers skulle man overtale tolderen til at syne materialerne, når de allerede sad i de færdige vogne på baggrund af alenlange lister over alt, hvad de var lavet af. Det nægtede tolderne som regel.