Historiespor

Sejle med standspersoner

JA – YES

 

Nykøbing Slot var livgeding (enkepension) for flere danske dronninger og bopæl for ‘Den Udvalgte Prins Christian’ – søn af Christian IV. (Gammelt Postkort, Museum Lolland-Falster)
The castle of Nykøbing was the dowager estate of the Danish queens and later the home of Prince Christian, son of Christian IV, who died before his father and thus never became king.
Im Laufe der Zeit war das Schloss sowohl Aufenthaltsort einiger verwitweter Königinnen des dänischen Reichs als auch Wohnsitz für „Den Auserwählten“ Prinz Christian – Sohn von Christian dem 4. (Alte Postkarte, Museum Lolland-Falster).

 

Der blev jævnligt givet ordre om, at alle både skulle være parat til at sejle tyske fyrster m.v. fra Gedser til Nykøbing, hvis der kom fornemt besøg sydfra, og det gjorde der tit, mens enkedronning Sophie – Christian IV’s mor – boede på slottet. Hun var fra Mecklenburg-Vorpommern og havde ofte familie på besøg. Da vejret ofte drillede – f.eks. pga. problemer med vindretningen – kunne det nogle gange betyde, at de måtte være klar i mange uger, mens man ventede på det selskab, som skulle sejles, og som ofte bestod af flere hundrede personer.

Häufig wurde der Auftrag erteilt, Boote bereit zu halten für die Beförderung deutscher Fürsten und Adelsleute, usw., von Gedser nach Nykøbing, wenn vornehmer Besuch aus dem Süden sich ankündigte. Dergleichen geschah des öfteren, während Witwenkönigin Sophie – Mutter von Christian dem 4. – im Schloss wohnte. Sie stammte aus Mecklenburg-Vorpommern und hatte oft Familie zu Besuch. Weil das Wetter oftmals umschlug oder die Windverhältnisse bzw. die Windrichtung die Reise verzögerten, vergingen unter Umständen mehre Wochen, während man auf die Gesellschaft wartete, die befördert werden sollte, und die gegebenenfalls aus mehreren hundert Personen bestand.

Orders were frequently given to make all boats ready for German princes and their entourages to be sailed from Gedser to Nykøbing when visiting. They did so often, as the Queen Dowager, Sophie (mother of Christian IV) was from Mecklenburg-Vorpommern. She loved having visitors – both family and friends. As the wind didn’t always come from the right direction, it could mean waiting for weeks at Gedser for the often several hundred people to be transported.

© 2022 Historiespor

Theme by Anders Norén

Historiespor
error: Content is protected !!