Sendt i forvaring i Nykøbing

Sendt i forvaring i Nykøbing

NEJ

Der var ikke nogen tilbage at sende til Nykøbing på det tidspunkt, og det blev ikke meget bedre senere. Fangevogteren kunne bestikkes, og det var ikke altid arrestanten overhovedet var i cellen. Birthe Jørgendatter tog tit hjem – og kom igen. Tyven Søren Pedersen fik låst sig ud af lænkerne med en indsmuglet stiksav, og havde iøvrigt siddet og hygget hos arrestforvalteren, inden han kl. 6 blev sat tilbage i cellen og fik lænkerne på. Om morgenen forlod han så cellen ved at lave et hul i muren med samme stiksav. Det blev ikke bedre før ca. 1850.