Sidste neg

Sidste neg

NEJ

Der var mange traditioner omkring det sidste neg, som blev bundet forskelligt, fik forskellige navne rundt omkring i landet – nogle steder behandlet som en person, nogle steder reserveret fuglene. Men det har ikke med jul at gøre.