Snyde på kvitteringen

Snyde på kvitteringen

JA

Betjenten kunne fx give en bonde passérseddel for 3 pund oksekød, selvom der var betalt for 4, og bagefter påstå, at bonden havde forsøgt at smugle, og konfiskere det ‘overskydende’ pund kød. En bonde fra Lungholm blev udsat for det nummer, og betjenten måtte betale erstatning. Men han blev ikke fyret, før han også snød komsumptionsforpagteren – altså sin chef.

Der var en accisebod ved hver byport – også i Maribo. Her er to bevaret – bl.a. denne i Nørregade, som nu er beboelse. Man kan finde dem i samme størrelse og gule farve over hele landet.